Postadres

Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen e.V.
c.o. Frau Carolina Kronenwerth
Mühlental 49
52066 Aachen
Deutschland

Emailcontact: Contactformulier

Verantwoordelijke bestuursleden

Voorzitter: Dhr. Dieter Rehfeld
Vicevoorzitter: Dhr. Wim Horsch
Penningmeester: Dhr. Dr. Christian Burmester
Secretaris: Mevr. Carolina Kronenwerth

Verenigingsregister

Amtsgericht Aachen
Registratienummer: VR 1470

Verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina

Dipl.-Ing. Luc Hamers (PMP)
Am Kraftwerk 29
52477 Alsdorf
Email: Contactformulier

Bescherming persoonsgegevens

De eigenaar van deze internetpagina's neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke eisen omtrent verwerking en bescherming persoonsgegevens.

Het gebruik van deze internetpagina is normaliter zonder het invoeren van persoonsgegevens mogelijk. Als op onze pagina persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of emailadres) gevraagd worden, is zit zover mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden doorgegeven.

Wij maken u erop attent, dat er bij de overdracht van data via het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie via email) een datalek kan ontstaan. Een volledige bescherming van data tegen toegang door derden is daardoor niet mogelijk.

Cookies

Cookies worden op deze pagina's uitsluitend in het afgeschermde ledengedeelte gebruikt. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die uw browser opslaat.

Wij gebruiken zogenaamde „Session-Cookies“. In een dergelijk cookie worden onder andere uw aanmeldgegevens versleuteld opgeslagen, zodat de internetpagina kan toetsen, of u wel of geen toegang heeft tot een bepaald gedeelte van de internetpagina. Alleen zo kunt u na het aanmelden met gebruikersnaam en wachtwoord door de pagina's navigeren.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het opslaan van cookies geïnformeerd wordt en cookies per geval toestemmen, het opslaan van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen niet toestaan als ook cookies automatisch bij het afsluiten van de browser wissen. Als u het opslaan van cookies niet toestaat, is het gebruik van het afgeschermde ledengedeelte niet mogelijk.

Versleuteling

Het gehele dataverkeer met betrekking tot de internetpagina dng-aachen.eu tussen de webserver en de webbrowser op uw pc is middels https versleuteld. Daarmee kunnen buitenstaanders de inhoud van de dataverbinding niet meelezen. Verder beschermt deze versleuteling tegen ongewenste verandering door derden van de gegevens in de datastroom.

Server-logfiles

De provider van de internetpagina's slaat automatisch informatie in zogenaamde server-logfiles op, die door uw browser automatisch aan ons verstuurd. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikte besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname of IP-adres van de gebruikte computer
  • Tijd van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet met een bepaalde persoon in verband gebracht worden. Wij verbinden deze ook niet met andere gegevensbronnen. Wij kunnen echter deze gegevens achteraf onderzoeken, wanneer wij concrete aanknopingspunten voor onrechtmatig gebruik hebben.

Contactformulier

Als u via ons contactformulier informatie stuurt, worden alle gegevens uit het formulier inclusief de door u ingevulde contactgegevens voor het beantwoorden van uw aanvraag en voor eventuele navragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door aan derden. De gegevens worden welliswaar versleuteld van uw browser aan de webserver verstuurd, maar daarna per niet-versleutelde email aan de geselecteerde ontvanger verstuurd.

Recht op informatie, wissen, schorsing

U heeft te allen tijde het recht zonder kosten geïnformeerd te worden over de over u opgeslagen persoonlijke gegevens, de bron en de ontvangers, het doel van de opslag van gegevens als ook het recht op aanpassing, schorsing of wissen van deze gegevens. Hierover en over alle andere vragen rond het thema persoonlijke gegevens kunt u te allen tijde via de in het colofon aangegeven contactgegevens met ons in contact treden. Het wissen van de gegevens is alleen in combinatie met het beëindigen van het lidmaatschap inclusief alle open vorderingen mogelijk.