3 november 2016: Wittemer Gesprache

Hoe verder met het sociale Europa? Wat is bereikt? Hoe verder? Waar zijn de grenzen?

Bestaat het sociale Europa wel? Vaak wordt het bestaan van een sociaal Europa betwijfeld. Terecht? Er is al veel bereikt voor wat betreft de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels. Dit is van groot belang voor het ’vrij verkeer van personen’. Hoe verder? Aanpak en verbetering van grensoverschrijdende samenwerking! Waar liggen de grenzen: uniforme pensioengerechtigde leeftijd, harmonisatie van arbeidsongeschiktheidsdefinitie? Convergentie, misschien zelfs harmonisatie van de sociale-zekerheidsstelsels?

Over deze vragen organiseert de Deutsch-Niederländische Gesellschaft zu Aachen - in samenwerking met de Vrouwen in de Euregio Maas-Rijn en de Nederlandse FNV-Parkstad - haar jaarlijks Wittemer Gespräch.

Hoe verder met het sociale Europa?
Dr. Arno Bokeloh

Datum: 3 november 2016 a.s. vanaf 15.30 tot 18.30 uur
Plaats: bibliotheek van het Klooster Wittem.

Dr. Arno Bokeloh was Referatsleiter bij het Bundesministerium für Arbeit und Soziales en van de Administratieve Commissie van de Europese Gemeenschappen voor de sociale zekerheid van migrerende werknemers.

Het programma:
Na de toespraak van Dr. Arno Bokeloh volgt een paneldiscussie, geleid door de heer Dieter Rehfeld. Aan deze discussie zullen deelnemen:

Agnes Jongerius (S&D): lid van Europees Parlement en Ondervoorzitter van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken & Dr. Sabine Graf: vice-voorzitster DGB Nordrhein-Westfalen

Slotwoord door mevrouw Marleen van Rijnsbergen gedeputeerde van Provincie Limburg

Tijdindeling:
15.30 - 16.00 uur. Ontvangst in de Gerarduszaal van de bibliotheek Klooster Wittem.
16.00 - 17.30 uur. Toespraak en paneldiscussie.
17.30 - 18.30 uur. Aangeklede borrel.


Aanmelden:
De toegang is gratis. Stuur vóór 16 oktober 2016 a.s. een email aan ger.essers@dng-aachen.eu onder vermelding van uw naam en eventueel het bedrijf of organisatie dat/die u vertegenwoordigt. Aanmelden kan ook schriftelijk op het in deze uitnodigingsbrief aangegeven adres van mevrouw Kronenwerth. Aan deelname zijn voor u géén kosten verbonden. Gasten zijn van harte welkom. Gelieve deze ook aan te melden.

Routebeschrijving:

Het Klooster Wittem is gelegen aan de Wittemer Allee 32 , 6286 AB Wittem. Vanaf Aken en Maastricht te bereiken met buslijn 50. Ruime parkeerplaats op locatie aanwezig. De lezing vindt plaats in de bibliotheek. Deze is te bereiken via het pad, dat rechts langs het hotel De Roode Leeuw loopt, naar de achterkant van het complex.